Ons verhaal

Wij brengen professionals, bedrijven, opleidingen en het sociaal domein bij elkaar binnen de ICT arbeidsmarkt. Dat doen we in West Brabant en ver daar omheen.

Door toekomstgericht te werken vanuit talenten, kwaliteiten en vaardigheden bij cliënten. Voor bedrijven drempels te verlagen waar nodig en nieuwe vijvers met talenten zichtbaar te maken bij iedere mogelijkheid. Zo creëren we nieuwe (arbeids-)mogelijkheden en werkplezier.

Jou begeleiden in je persoonlijke groei en (persoonlijk) leiderschap. Verbindend, zonder oordeel en met duurzame impact. We staan heel graag voor jou klaar.

Mens in Ontwikkeling

Begeleiden van mensen, teams en organisaties in groei en leiderschap, zowel individueel als binnen teams. Verbindend, zonder oordeel en met duurzame impact.

Bedrijven

Resultaatgericht re-integreren, op een sociale manier en zonder oordeel. Cliënten via zelfinzicht, vertrouwen en passie begeleiden naar een duurzame arbeidssituatie.

Gemeenten & UWV

Persoonlijke missie

Wij geloven dat mensen vanuit vertrouwen, verbondenheid en leiderschap de meest passende keuzes maken. Succes en (werk)geluk staan of vallen met de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Het is dan ook onze missie om waarde te creëren door mensen te verbinden met zichzelf, het team en de organisatie.

Mijn naam is Hans van Gastel, een gepassioneerd coach en verbinder (met een specialisatie in de IT-wereld). Oprichter van Hans van Gastel Coaching & Training. Met het bedrijf coachen we professionals, teams en organisaties naar duurzaam werkgeluk, groei en (persoonlijk) leiderschap.

Maatschappelijke missie

Tegelijk met onze (persoonlijke) missie hebben we ook een duidelijke maatschappelijke missie: een (sociaal) impactvolle bijdrage leveren voor cliënten die om een bijzondere reden vastlopen of stilstand ervaren in hun persoonlijke leven. Bijvoorbeeld statushouders zonder werk, mensen in de bijstand of in de WW.

Meer over hans van gastel

“Hij was een stuiterbal en maakte geen keuzes” Dat was zijn eigen bondige samenvatting toen we elkaar de eerste keer uitgebreid spraken. 
Hoe het verder ging? Wie kan dat beter vertellen dan Paul Oudenhooven zelf?