VISIE

  • Van persoonlijk leiderschap en ambitie naar duurzaam perspectief en resultaat. Dat is waar wij voor gaan. Wij begeleiden mensen en organisaties naar groei in (persoonlijk) leiderschap, bewustzijn en balans. Dit doen we door hen via coaching te verbinden met zichzelf, het team of de organisatie.
  • We werken conform de Social Enterprise waarden. Om onze maatschappelijke footprint te vergroten, kiezen we er bewust voor om 40% van onze tijd te willen besteden aan sociaal ondernemen binnen het Sociaal Domein en onderwijs.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat er voor iedereen in de maatschappij een passende plaats is om te werken. Zeker de IT-arbeidsmarkt biedt ruimte voor een brede groep mensen. Wij verlagen drempels en verbinden werkzoekenden en IT-bedrijven met elkaar. Daarmee vergroten de kans op duurzaam arbeidsperspectief en werkgeluk.
  • Gebaseerd op onze resultaten, is het onze regionale ambitie om over 3 jaar bekend te staan als dé partij waar ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, IT en sociaal ondernemen samenkomen.